Rytmika to metoda edukacyjna, która wykorzystuje muzykę i ruch do rozwijania umiejętności i zdolności dzieci. Dzięki zajęciom z rytmiki dzieci uczą się lepiej koordynować ruchy, rozwijać swoją percepcję słuchową oraz wrażliwość na dźwięki i rytmy.

Zajęcia z rytmiki prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, mgr Kamilę Lewandowską, która wykorzystuje różne metody i techniki, takie jak zabawy rytmiczne, ćwiczenia ruchowe czy improwizacje muzyczne. Dzięki temu dzieci mają okazję rozwijać swoje umiejętności w przyjaznej i kreatywnej atmosferze.