mgr Małgorzata Górecka
  • terapeuta Integracji Sensorycznej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi,
  • terapeuta Treningu Słuchowego Johansena,
  • terapeuta Bilateralnej Integracji,
  • tyflopedagog,
  • oligofrenopedagog,
  • surdopedagog,
  • nauczyciel Wczesnej Rehabilitacji Niewidomych i Slabo Widzących Dzieci,
  • nauczyciel Edukacji i Wspomagania Rozwoju Dziecka z Autyzmem i Zespołem Aspergera,
  • w trakcie studiów logopedycznych

mgr Joanna Zielińska

  • nauczyciel wychowania fizycznego, prowadzi u nas w przedszkolu gimnastykę ogólnorozwojową i korekcyjną oraz zajęcia tearpeutyczne z integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna jest naturalnym procesem neurologicznym, w którym mózg porządkuje dochodzące z otoczenia informacje sensoryczne, co pozwala na to by dziecko funkcjonowała skutecznie w swoim otoczeniu .

Jeśli Twoje dziecko jest nadruchliwe i ma problemy z koncentracją uwagi , chodzi na palcach, nie lubi głośnych dźwięków, nie zauważa bólu, zbyt mocno dotyka, ma nietolerancję na niektóre pokarmy, może potrzebować wsparcia.

W naszym przedszkolu realizujemy zajęcia terapeutyczne integracji sensorycznej, które mają na celu wspieranie sfer rozwojowych, w których dziecko ma trudności.

wskazane w diagnozie z poradni dostarczonej przez rodzica.

Diagnozę SI dostarczamy do sekretariatu.