Izabelin B
sołtys Elżbieta Kowalczyk
Izabelin B, ul. Jana III Sobieskiego 1
tel. 517 118 439