polski ład ikona

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie Izabelin  – miejscowość Mościska wraz z budową przpompowni - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 01 lipca 2021 r. oraz na podstawie Promesy Nr 01/2021/6563/PolskiLad z dnia 07.06.2022 r. finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Łącznie wybudowano 1335 mb wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej: 1338 mb kanalizacji grawitacyjnej i 88 mb sieci kanalizacji tłocznej oraz przepompownię.

Inwestycja podzielona była na sześć zadań:

1.       Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla w Mościskach – część południowa I (ul. Kwitnąca, Białych Bzów, Rumiankowa, Jarzębinowa, Fiołkowa, Jaśminowa) Mościska, gm. Izabelin

2.       Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej na terenie Osiedla w Mościskach – część południowa I (ul. Rumiankowa, Jarzębinowa, Fiołkowa, Jaśminowa) Mościska, gm. Izabelin

3.       Zadanie 3: Budowa sieci wodociągowej na terenie projektowanego osiedla przy ul. Sikorskiego w Mościskach (ul. Modrzewiowa, Leszczynowa, Wiśniowa, Przy Strumyku) Mościska, gm. Izabelin

4.       Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowej w ul. Chabrowej w Mościskach – etap I, gm. Izabelin

5.       Zadanie 5: Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipkowskiej Wody w Mościskach gm. Izabelin

6.       Zadanie 6: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dz 200 oraz sieci wodociągowej w ul. Sasanki w Mościskach, gm. Izabelin

Kwota dofinansowania: 2 322 419,48 zł

Całkowita wartość zadania: 3 367 459,91 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 07.06.2022 r.


Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939 - 1945 w Laskach, Gmina Izabelin


Remont konserwatorski Cmentarza Wojennego 1939-1945 w Laskach - dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Odbudowy Zabytków, ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. oraz na podstawie Promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/1691/PolskiLad z dnia 21.02.2024 r. finansowanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przedmiotem inwestycji będzie przeprowadzenie prac remontowo konserwatorskich na Cmentarzu Wojennym 1939-1945 w Laskach.

W ramach zadania planuje się przeprowadzenie następujących prac:

  • przebudowa i remont przęseł murów ogrodzeń bocznego i tylnego;
  • renowacja ogrodzenia frontowego;
  • renowacja narożników ogrodzenia frontowego;
  • prace renowacyjno - konserwatorskie przy bramie głównej (wejściowej);
  • prace konserwatorsko zachowawcze przy kwaterach - min. krzyże, obrzeża;
     

Cmentarz wojskowy w Izabelinie założono wiosną 1940 r. Spoczywa tu 837 żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r., w walce konspiracyjnej i w Powstaniu 1944 roku. Na cmentarzu znajduje się 76 zbiorowych kwater grzebalnych częściowo murowanych, zwieńczanych betonowymi krzyżami oraz dwa pomniki kubaturowe. Zgodnie z decyzją o wpisanie dobra kultury do rejestru zabytków Cmentarz został przypisany dla ówczesnej gminy Stare Babice. Po utworzeniu 1 stycznia 1995 roku samodzielnej gminy Izabelin, Cmentarz terytorialnie należy do gminy Izabelin. Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1994 r. Obecny stan cmentarza wymaga remontu konserwatorskiego niektórych jego elementów. Na przęsłach murów, ogrodzeniu, bramie, krzyżach widać skorodowanie, spękania, rozszczelnienia i rozwarstwienia. Obiekty betonowe nie posiadają warstwy przeciwwilgociowej przez co są narażone na negatywne oddziaływanie czynników atmosferycznych. Fragmenty muru są pokryte tynkiem, który na przestrzeni lat w znacznym stopniu uległ erozji wietrznej. Widoczne są liczne ubytki elementów betonowych: mur, brama, ołtarz, ogrodzenie, mogiły, chodnik, postument.

Wszelkie elementy objęte pracami zostały wyszczególnione w projekcie remontu konserwatorskiego sporządzonego na potrzeby Gminy Izabelin. Realizacja inwestycji posiada wszelkie pozwolenia wymagane prawem, w tym decyzję konserwatora przeprowadzenia planowanych prac.

Kwota dofinansowania: 1 761 442,81 zł

Całkowita wartość zadania: 1 854 150,33 zł

Data podpisania umowy o dofinansowanie zadania: 21.02.2024 r.