logo wolontariat

Wolontariat to potężne narzędzie, które pozwala kształtować lepszą rzeczywistość. W gminie Izabelin gromadzimy osoby, które chcą bezinteresownie przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa na wielu płaszczyznach. Nasz wolontariat nie tylko służy potrzebującym, ale także kształtuje różne aspekty życia społecznego, w tym kulturę, edukację i sport.
Nasi wolontariusze działają zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, kierując się uczciwością, szacunkiem dla różnorodności poglądów, przejrzystością działań i ochroną poufności informacji o klientach oraz partnerach. Ich celem jest skupienie wszystkich, którzy chcą wspólnie pracować na rzecz budowania społeczeństwa, w którym wolontariat staje się integralną częścią życia. Chcemy pomóc ludziom lepiej rozumieć świat i wspólnie budować społeczeństwo, w którym każdy czuje się odpowiedzialny za drugiego.
Jeśli masz ochotę spędzać miło czas, nawiązywać nowe relacje i dzielić się swoją pasją i czasem, dołącz do naszego grona wolontariuszy. Zapraszamy zarówno osoby indywidualne, które chcą pomagać, jak i organizacje zainteresowane rozwijaniem wolontariatu na terenie gminy. Otwieramy drzwi wszystkim, którzy podzielają naszą wizję pozytywnej zmiany.
Zostań wolontariuszem i wprowadź odrobinę dobra w nasze codzienne życie.

Wolontariusz w swojej działalności kieruje się zasadami uczciwości, poszanowania poglądów innych, transparentności działań oraz zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących klientów i partnerów.

Jego rolą jest skupianie wszystkich osób i organizacji, które chcą zaangażować się we wspólny cel: tworzyć rzeczywistość, w której wolontariat jest czymś naturalnym i pomaga ludziom lepiej rozumieć świat, a także budować społeczeństwo, którego członkowie czują się odpowiedzialni za siebie nawzajem.

Możesz zostać wolontariuszem, jeśli:

  • chcesz pomagać,
  • chcesz uczestniczyć w akcjach organizowanych na terenie gminy,
  • akceptujesz regulamin wolontariatu.

Chcesz miło spędzić czas, spotkać się z ludźmi, podzielić się swoim czasem? Zostań wolontariuszem!

Do współpracy zapraszamy także organizacje, które chcą rozwijać wolontariat. Kontakt: wolontariat@izabelin.pl

Wolontariat szkolny (Projekt: Młodzi dla Ryneczku)
Poszukujemy wolontariuszy do projektu "Młodzi dla Ryneczku". Twoje zadania to pomoc w zakupach, transportowanie zakupionych towarów i toreb, a także wniesienie ich do samochodu. Czas zaangażowania to soboty od 8:30 do 13:00 na Ryneczku po Sąsiedzku przy ulicy Szkolnej. Oczekujemy od ciebie pogodnego usposobienia, otwartości, odpowiedzialności i aktywności.

Kontakt

e-mail: wolontariat@izabelin.pl

Wolontariat w szkole podstawowej (Projekt: Starsi-młodszym)
Do projektu "Starsi-młodszym" poszukujemy wolontariuszy do opieki nad uczniami klas I-III w świetlicy Szkoły Podstawowej w Izabelinie. Twoje zadania obejmują pomoc w nauce, wspólne zabawy, pomaganie w pracy domowej i współprowadzenie zajęć. Czas zaangażowania to od poniedziałku do piątku od 15:00 do 16:30. Oczekujemy od ciebie pogodnego usposobienia, otwartości, odpowiedzialności, aktywności i umiejętności opieki nad młodszymi uczniami.

Kontakt

e-mail: wolontariat@izabelin.pl

Wolontariat w Dziennym Domu Senior+
Jeśli masz doświadczenie w pracy z seniorami lub chcesz je zdobyć, dołącz do nas! Możesz pomagać w organizacji wycieczek dla seniorów, odwiedzać mieszkańców i poznać specyfikę naszej pracy. Poszukujemy asystentów/pomocników przy wyjazdach na wycieczki organizowane przez DDS Izabelin. Oczekujemy od ciebie sprawności fizycznej, wysokiej kultury osobistej, empatii, cierpliwości, umiejętności pracy zespołowej i obsługi osób starszych.

Kontakt

Magdalena Zakrzewska – kierownik Dziennego Domu Senior+

ul. Matejki 19, 05-080 Izabelin C

tel. 22 506 47 58

e-mail: wolontariat@izabelin.pl

15 marca mieliśmy okazję kolejny raz rozwinąć naszą wiedzę na temat harcerstwa a także poznać niezbędne wyposażenie każdego, kto chce dołączyć do harcerzy oraz wybrać się wspólnie na obóz, który jest zawsze niezwykłą przygodą.

Nasze wolontariuszki Patrycja i Gabrysia na wcześniejszym spotkaniu opowiedziały dzieciom na czym polegają obowiązki  harcerzy i co trzeba zrobić, aby zostać harcerzem.

Zaprezentowały swoje mundury i wyjaśniły dzieciom, co oznaczają naszywki znajdujące się na mundurach. Tym razem przygotowały niezbędnik podróżującego harcerza: plecak, który dzieci miały okazję przymierzyć, menażkę z kubkiem oraz sztućcami, karimatę czy śpiwór. Na koniec nie zabrakło oczywiście harcerskiej piosenki zatańczonej w kole oraz iskierki przyjaźni.

Bardzo dziękujemy naszym Wolontariuszkom za mile spędzony czas. 

Załączniki:

1. Opinia dla wolontariusza - przykład.docx (docx - 44KB) - Opinia dla wolontariusza-przykład
2. Regulamin współpracy z wolontariuszem.docx (docx - 45KB) - Regulamin współpracy z wolontariuszem
3. Porozumienie z wolontariuszem pełnoletnim.docx (docx - 51KB) - Porozumienie z wolontariuszem pełnoletnim
4. Regulamin współpracy z wolontariuszem.pdf (pdf - 244KB) - Regulamin współpracy z wolontariuszem
5. Zaświadczenie dla wolontariusza.pdf (pdf - 227KB) - Zaświadczenie dla wolontariusza
6. Porozumienie o współpracy_szkola_placowka.pdf (pdf - 506KB) - porozumienie o współpracy - szkoła
7. Porozumienie z wolontariuszem pełnoletnim.pdf (pdf - 776KB) - Porozumienie z wolontariuszem pełnoletnim
8. Regulamin współpracy z wolontariuszem.pdf (pdf - 244KB)
9. Zaświadczenie dla wolontariusza.pdf (pdf - 227KB)
10. Porozumienie o współpracy_szkola_placowka.pdf (pdf - 506KB)
11. Porozumienie z wolontariuszem pełnoletnim.pdf (pdf - 776KB)
12. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pełnoletni.pdf (pdf - 592KB)
13. Zaświadczenie dla wolontariusza.docx (docx - 47KB)
14. Zgoda na przetwarzanie wizerunku - pełnoletni.docx (docx - 45KB)
15. Porozumienie o współpracy_szkola_placowka.docx (docx - 49KB)
16. Zgoda na przetwarzanie wizerunku - niepełnoletni.pdf (pdf - 543KB)
17. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych - pełnoletni.docx (docx - 47KB)
18. wypowiedzenie przez korzystającego.docx (docx - 45KB)
19. Zgoda na przetwarzanie wizerunku - niepełnoletni.docx (docx - 45KB)
20. Porozumienie z wolontariuszem niepełnoletnim.pdf (pdf - 761KB)
21. Zgoda na przetwarzanie wizerunku - pełnoletni.pdf (pdf - 531KB)
22. wypowiedzenie przez korzystającego.pdf (pdf - 226KB)