Przyznawane jest co roku w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie gminy Izabelin”.

Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach:

  • dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych za osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne;
  • dla uczniów szkoły podstawowej i ponadpodstawowej osiągających wysokie wyniki w nauce.

Jak zgłosić ucznia

Aby uczeń miał szansę dostać stypendium, musi uczyć się na terenie gminy Izabelin. Należy też zgłosić jego kandydaturę na specjalnym wniosku. Z wnioskiem może wystąpić:

  • rodzic lub opiekun prawny ucznia,
  • dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego),
  • opiekun zajęć pozalekcyjnych, na które uczeń uczęszcza (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego).

Wnioski o Stypendium Wójta Gminy Izabelin przyjmujemy do 31 lipca każdego roku w → Centrum Usług Wspólnych.

Podstawa prawna

Uchwała Rady Gminy Izabelin nr XV/114/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin

Uchwała Rady Gminy Izabelin nr XV/115/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Izabelin w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Izabelin.