Możesz dostać stypendium, jeśli spełniasz poniższe warunki:

 • mieszkasz w naszej gminie,
 • masz między 12 a 25 lat,
 • w minionym roku zajęłaś lub zająłeś miejsce na podium w finale:
  • Mistrzostw Świata,
  • Mistrzostw Europy,
  • innych zawodów międzynarodowych,
  • Mistrzostw Polski,
  • innych zawodów ogólnopolskich.

Abyśmy rozpatrzyli Twoją kandydaturę, musimy dostać wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody. Jeśli masz skończone 18 lat, możesz go złożyć samodzielnie. Jeśli jeszcze nie jesteś pełnoletnia lub pełnoletni, wniosek niech złoży Twój rodzic albo opiekun prawny. Wniosek może również złożyć klub sportowy, w którym trenujesz.

Do wniosku dołącz:

 • pisemną opinię obecnego trenera,
 • informację o przynależności klubowej (jeżeli należysz do klubu sportowego),
 • dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia sportowe, np. kopie dyplomów, zaświadczenie z klubu o osiągniętych wynikach itp.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami dostarcz do naszego urzędu osobiście lub listownie.

Zanim zdecydujemy, czy przyznamy Ci stypendium, zaprosimy Cię na rozmowę.

Stypendium sportowe wynosi 500 zł. Przyznajemy je na rok.

Janek mieszka w Hornówku, ma 19 lat. W 2022 roku zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich. W grudniu 2022 roku złożył do nas wniosek o stypendium sportowe. W styczniu 2023 roku zaprosiliśmy go na rozmowę. Komisja stypendialna przyznała mu stypendium. Janek będzie dostawał 500 zł co miesiąc przez cały 2023 rok.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stypendium sportowym, skontaktuj się z Barbarą Bacewicz-Borys:

 • mailowo: b.borys@izabelin.pl,
 • telefonicznie: 22 722 89 52,
 • osobiście: w pokoju 204 na drugim piętrze naszego urzędu.