Stan na 30.06.2023 r.

Liczba złożonych wniosków

Liczba zawartych umów

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Kwota wypłaconych dotacji

128

145

57

867326,95 zł 

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych do powietrza. Skorzystanie z programu w żaden sposób nie koliduje z programem dotacji celowych do wymiany pieców na paliwo stałe z budżetu Gminy Izabelin.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” znajdziesz na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Pod numerem telefonu 22 340 40 80 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00–16:00 konsultanci udzielają informacji o programie „Czyste Powietrze”.

Z infolinii możesz korzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i później – gdy będziesz mieć jakieś wątpliwości lub będziesz potrzebować dodatkowych informacji.

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny jest czynny w dni robocze w godzinach 10:00–12:00. Znajduje się w Urzędzie Gminy Izabelin.

W Gminnym Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym uzyskasz informacje, jak uzyskać dofinansowanie.

Możesz też skorzystać z pomocy pracownika w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Do głównych zadań punktu konsultacyjnego należy:
– udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu sprawnej obsługi interesantów wypełnianie wniosków do Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” odbywać się będzie, po telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu: 573 074 964 lub 22 722 89 31.

 

 

Ta forma dofinansowania przewiduje ścieżkę bankową, w ramach której beneficjenci programu mogą ubiegać się w bankach współpracujących z NFOŚiGW o preferencyjny kredyt z częściową spłatą kapitału. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Od 2023 r. wniosek o pożyczkę z dotacją może być złożony do 6 miesięcy od rozpoczęcia inwestycji. Więcej informacji na temat ścieżki bankowej dostępne na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

Jeśli przygotowujesz się do wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem z programu „Czyste Powietrze”, uważnie wybierz dostawcę urządzeń i firmę instalacyjną.

Wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż należy do Ciebie.

Niestety zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny. Proponują urządzenia niedopasowane do Twojego domu i Twoich potrzeb – marnej jakości, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość jest niewielka.

 Dokładnie sprawdź firmę i jej ofertę, zanim podpiszesz umowę. Szczególnie zwróć uwagę na:

  • cenę usługi i produktu,
  • parametry urządzenia lub instalacji,
  • warunki serwisu i gwarancji.

Nie podejmuj decyzji w pośpiechu. Zawsze możesz poradzić się specjalisty w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Możesz także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” listy ZUM (zielonych urządzeń i materiałów), która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Najlepiej współpracuj z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Twoim domu, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Ważne!
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Jeśli więc zobaczysz, że firma oferująca instalacje lub urządzenia powołuje się na partnerstwo z NFOŚiGW, powinno to wzbudzić Twoją czujność.