Serwis internetowy nie udostępnia osobom trzecim informacji pochodzących z formularza subskrypcji newslettera w serwisie oraz innych formularzy, chyba że stosowny organ administracji publicznej lub sąd wystąpi o ich udostępnienie. Wszelkie dane osobowe lub instytucji pochodzące z formularza subskrypcji newslettera nie są przedmiotem obrotu handlowego.

Dane w postaci adresu e-mail oraz subskrybowanej kategorii pochodzące z formularza subskrybcji newslettera gromadzone są jedynie w celu wysyłki newslettera.

Niektóre elementy serwisu mogą wykorzystywać cookies (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikując go do wykonania określonej operacji). Przykład: zmiana wielkości lub kontrastu czcionki. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tego serwisu.

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych. Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację użytkowników serwisu.