Nagrodę możesz dostać, jeśli:

 • jesteś zawodnikiem i zająłeś miejsce w pierwszej dziesiątce podczas:
  • Mistrzostw Świata,
  • Mistrzostw Europy,
  • innych zawodów międzynarodowych,
  • Mistrzostw Polski,
  • innych zawodów ogólnopolskich;
 • jesteś trenerem i Twój zawodnik zajął miejsce w pierwszej dziesiątce podczas:
  • Mistrzostw Świata,
  • Mistrzostw Europy,
  • innych zawodów międzynarodowych,
  • Mistrzostw Polski,
  • innych zawodów ogólnopolskich;
 • jesteś trenerem i masz wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla gminy Izabelin;
 • nie jesteś zawodnikiem ani trenerem, lecz wyróżniasz się osiągnięciami w działalności sportowej dla gminy Izabelin.

Abyśmy rozpatrzyli Twoją kandydaturę, musimy dostać wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody. Jeśli masz skończone 18 lat, możesz go złożyć samodzielnie. Jeśli jeszcze nie jesteś pełnoletnia lub pełnoletni, wniosek niech złoży Twój rodzic albo opiekun prawny. Wniosek może również złożyć klub sportowy, którego jesteś członkiem. Osobę, która wyróżnia się działalnością na rzecz sportu, może zgłosić mieszkaniec naszej gminy.

Do wniosku dołącz:

 • pisemną opinię obecnego trenera (jeśli jesteś zawodnikiem),
 • informację o przynależności klubowej (jeżeli należysz do klubu sportowego),
 • dokumenty potwierdzające Twoje osiągnięcia sportowe, np. kopie dyplomów, zaświadczenie z klubu o osiągniętych wynikach itp.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami dostarcz do naszego urzędu osobiście lub listownie.

Ważne!
Wójt może pominąć procedurę składania wniosku, jeśli nagrodę przyznaje trenerowi lub osobie, która wyróżnia się działalnością sportową na rzecz gminy.

Nagroda jest jednorazowa i wynosi maksymalnie 1000 zł. Jej wysokość jest uzależniona od liczby kandydatów i środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

Wnioski przyjmujemy w grudniu. Nagrody przyznajemy na początku roku.

O dokładnym terminie naboru informujemy w aktualnościach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nagrodzie sportowej, skontaktuj się z Barbarą Bacewicz-Borys: