To nie jest trudne. Wystarczy, że nie wybetonujesz całego podwórka i będziesz wykorzystywać deszczówkę. A oto kilka bardziej szczegółowych podpowiedzi: 

  • jeśli chcesz utwardzić teren, wykorzystaj do tego elementy przepuszczające wodę, a nie kostkę lub beton, zostaw jak najwięcej „zielonego” podwórka;
  • stwórz zielony dach,
  • zamontuj naziemne lub podziemne zbiorniki do gromadzenia deszczówki;
  • stwórz ogród deszczowy, zasadź drzewa i krzewy,
  • i staw hydrofitowy niecki infiltracyjne,         
  • posiej łąkę kwietną,
  • zamontuj skrzynki rozsączające.

Aby współtworzyć przyjazną przestrzeń i ułatwić mieszkańcom wybór właściwego rozwiązania, stworzyliśmy „Katalog błękitno-zielonej infrastruktury”. Katalog możesz pobrać w wersji pdf albo wziąć wydrukowaną broszurę z Wydziału Ochrony Środowiska w naszym urzędzie.

Możesz też skorzystać z dotacji gminnej na realizację inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, które polegają na gromadzeniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Dotacja wynosi maksymalnie 4 000 zł brutto na jedną nieruchomość.