Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2024 rok dostarczone zostały do skrzynek pocztowych mieszkańców. Dostępne są również w grudniowym wydaniu gazety „Listy do sąsiada”. 

Stawki opłat nie ulegają zmianie w 2024 roku będą wynosiły: 40 zł / miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości z obowiązkiem zbierania odpadów w sposób selektywny, 30 zł / miesięcznie - opłata od każdej osoby na nieruchomości, na której mieszkańcy kompostują bioodpady oraz roczna opłata: 206 zł – od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

Terminy płatności: do 28 dnia każdego miesiąca, w którym następuje odbiór oraz do 28 grudnia dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy.

Numery kont bankowych pozostają niezmienne.

Harmonogram nr 1

 • LASKI – ulice: Akacjowa, Brzozowa, Cicha, Cichowszczyzna, Daszewskiego, Jaworowa, Klaudyńska, Klonowa, Krótka, Leśniczówki, Łąkowa, Młodzieżowa, Ogrodowa, Partyzantów, Piaskowa, Pocztowa, Podleśna, Pogodna, Południowa, Pomidorowa, Poznańska, Przedszkolna, Przeskok, Sezamkowa, Słoneczna, Sokołowskiego, Trzech Sosen, Wieczorka, Wolffa, Zielona
 • MOŚCISKA – ulice: Białych Bzów, Chabrowa, Fiołkowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Konwaliowa, Kwitnąca, Łąkowa, Makowa, Modrzewiowa, Opaleń, Postępu, Rumiankowa, Sasanki, Sikorskiego, Wierzbowa, Żołędziowa, Przy Strumyku

Harmonogram nr 2

 • LASKI – ulice: Brukowa, Kampinoska, Zaułek Kampinosu
 • IZABELIN B – ulice: Anusi, Bohaterów Kampinosu, Charłampa, Czarnieckiego, J. Kazimierza, Ketlinga, Kmicica, Kołłątaja, Koniecpolskiego, Kordeckiego, ks. Jeremiego, Lubomirskiego, Małachowskiego, Mickiewicza, Oleńki, Podbipięty, Rocha Kowalskiego, Rzędziana, Sapiehy, Sienkiewicza, Skrzetuskiego, Słowackiego, Sobieskiego, Soroki, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zamoyskiego
 • IZABELIN C – ulice: Kościuszki, Krasińskiego, Leśna Polana, Prymasowska

Harmonogram nr 3

 • HORNÓWEK – ul. 3 Maja
 • IZABELIN B – ul. 3 Maja
 • IZABELIN C – ul. 3 Maja
 • LASKI – ul. 3 Maja
 • MOŚCISKA – ul. 3 Maja
 • TRUSKAW – ulice: 3 Maja, Działkowa, Leśnej Polanki, Popiełuszki, Przecinka, Ptasińskiego, Sucharskiego

Harmonogram nr 4

 • IZABELIN C – ulice: al. Dębów, Brzozowa, Chełmońskiego, Chodkiewicza, Grzybowa, Jałowcowa, Końcowa, Krótka, Krzywickiego, Kuncewicza, Langiewicza, Leśna, Matejki, Orła Białego, Paderewskiego, Piaskowa, Planty, Początkowa, Poniatowskiego, Prądzyńskiego, Projektowana, Przyłuskiego, Rynkowa, Sielanki, Siemiradzkiego, Skrzyneckiego, Słoneczna, Środkowa, Świerkowa, Tetmajera

Harmonogram nr 5

 • HORNÓWEK – ulice: Aneks, Bajkowa, Banacha, Boiskowa, Działkowa, Fedorowicza, Herbowa, Jeżynowa, Kampinoska, Kasztanowa, Kwadrat, Leśna, Ogrodowa, Okocimska, Piaskowa, Polna, Rolna, Skrajna, Sosnowa, Szczera, Szkolna, Wesoła, Wojska Polskiego, Wrzosowa, Zakątna, Zielona
 • IZABELIN C – ulice: Chłopickiego, Kopernika, Sierakowska, Zakątna
 • SIERAKÓW – ulice: Abrahama, Sieraków

Harmonogram nr 6

 • HORNÓWEK – ulice: Boczna, Jagodowa, Kurowskiego, Lipkowska, Lipowa, Łączna, Malinowa, Pietkiewicza, I Poprzeczna, V Poprzeczna, VI Poprzeczna, VII Poprzeczna, VIII Poprzeczna, IX Poprzeczna, X Poprzeczna, XI Poprzeczna, XII Poprzeczna, XV Poprzeczna, XVII Poprzeczna, Poziomkowa, Próżna, Sadowa, Szyszkowa, Urocza
 • TRUSKAW – ulice: Bobrowa, Bociania, Borzęcińska, Dzika, Falińskiego, Krucza, Lawendowa, Lipkowska, Lisia, Łabędzia, Łosia, Mokre Łąki, Na Skraju, Olszowa, Parkowa, Pociecha, Południowa, Północna, Sarenki, Skibińskiego, Sory, Sucharskiego, Truskaw Mały, Żurawia

Ważne!
Nie marnuj wody i nie myj opakowań, które wyrzucasz. Jednak pamiętaj, aby je opróżnić (np. nie wyrzucaj w połowie pełnego słoika z zepsutym dżemem).

O tym, jak segregować odpady, możesz przeczytać w poradniku „Jak prawidłowo segregować odpady”.

 

Informacje umieszczone na stronie internetowej gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.):
1.    Rejestr podmiotów odbierających odpady komunalne oraz odbierających nieczystości płynne z terenu Gminy Izabelin, znajdują się na stronie urzędu oraz na bip:
https://izabelin.pl/ug/pl/blog-categoria/20
https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,m,5606,utrzymanie-czystosci-i-porzadku.html

2.    Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Izabelin niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Zagospodarowanie odpadów po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania:

•    MZO w Wołominie Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Stare Lipiny, gm. Wołomin;
•    MZO w Pruszkowie sp. z o.o. Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne „Góra Żbikowska”;
•    ZZO sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu;
•    Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Siedliska, gm. Ełk;
•    ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH - Sp. z o.o. w Krośniewicach, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Franki, gm. Krośniewice;
•    PG INWEST Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu;
•    Składowisko odpadów inne niz niebezpieczne i obojętne w Kobiernikach;
•    Zakład Gospodarki Odpadami w Bartoszycach sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wysiece koło Bartoszyc.

3.    Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
Informację znajdują się w sporządzanej corocznie analizie gospodarki odpadami dostępnej na bip:
https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,37802,analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-izabelin-za-rok-2022.html

4.    Adres oraz godziny funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Izabelin. Również rodzaje przyjmowanych odpadów, znajdziemy pod adresem:
https://izabelin.pl/ug/pl/artykul/pszok

5.    Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Izabelin.

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wyrzuca się do pojemników na odpady komunalne. Mieszkańcy, którzy są objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Izabelin mogą nieodpłatnie skorzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W punkcie przy ul. Fedorowicza zbierany jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Dodatkowo można skorzystać z dodatkowych miejsc odbioru:

 Punkty odbioru baterii:
•    GPWiK „Mokre Łąki”, ul.Mokre Łąki 8
•    Gminne Przedszkole w Izabelinie, ul. Kościuszki 17,
•    Gminne Przedszkole w Laskach, ul.3 Maja 43,
•    Szkoła Podstawowa, ul. Wojska Polskiego 5,
•    Szkoła Podstawowa w Izabelinie, ul. 3 Maja 49,
•    Urząd Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42.

Pojemniki do zbiórki elektroodpadów (tusze, tonery, drobne elektroodpady, telefony i ładowarki,  świetlówki energooszczędne, baterie i akumulatorki: 
•    przy Ryneczku po Sąsiedzku
•    przy ul. Poznańskiej w Laskach
•    przy przedszkolu w Izabelinie C
•    przy pętli w Sierakowie

6.    Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów. Wykaz punktów dostępny jest na bip:

https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,37842,wykaz-podmiotow-odbierajacych-odpady-folii-sznurka-opon-powstajacych-w-gospodarstwach-rolnych-lub-za.html

Galeria zdjęć


Harmonogram nr 1
Harmonogram nr 1
Harmonogram nr 2
Harmonogram nr 2
Harmonogram nr 3
Harmonogram nr 3
Harmonogram nr 4
Harmonogram nr 4
Harmonogram nr 5
Harmonogram nr 5
Harmonogram nr 6
Harmonogram nr 6
Ulotka o segregacji
Zasady segregacji śmieci
Ulotka PSZOK
O PSZOK-u