Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hornówek, część F, Etap 1

W dniach 12.02.2024 r. - 04.03.2024 r. odbędzie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wsi Hornówek, część F, Etap 1.

Szczegóły https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38139,ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-mpzp-wsi-hornowek-czesc-f-etap-1.html