Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Wsparcie użytkowników on-site korzystających z komputerów opartych o Windows 11 – umiejętność konfiguracji komputera, diagnostyki połączeń sieciowych, konfiguracji VPN, konfiguracji urządzeń peryferyjnych, instalacji i konfiguracji podstawowych programów biurowych;
2. Zarządzanie środkami trwałymi w tym także licencjami oprogramowania powstałymi w wyniku realizacji procesów inwestycyjnych;
3. Wsparcie w procesie przygotowywania procesów zakupowych/ postępowań przetargowych począwszy od definicji wymagań a skończywszy na rozliczaniu podpisanych umów;
4. Zarządzanie pulą podpisów cyfrowych pracowników jednostek gminy Izabelin;
5. Zarządzanie naprawami/ serwisem sprzętu komputerowego;
6. Zarządzanie aktualizacjami oprogramowania;
7. Realizacja cyklicznych przeglądów/ kontroli wewnętrznych (min. 1/ kwartał) kont, uprawnień, dostępów, polityk;
8. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji dla pkt. 2-7 powyżej;
9. Współpraca z dostawcami rozwiązań specjalistycznych, wykorzystywanych w bieżącej pracy;
10. Ciągłe poszukiwanie obszarów optymalizacji działania urzędu oraz jednostek podległych mając na uwadze satysfakcję interesariuszy z wdrażanych rozwiązań;
11. Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji.

Dokumenty można składać do 03 grudnia 2023

Więcej: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38022,nabor-na-stanowisko-ds-informatyki-w-wydziale-efektywnosci-procesow-i-narzedzi-it.html