Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Truskaw i Truskaw – Helenówek, Etap III (procedura naprawcza).

Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu - Link: https://bip.izabelin.pl/urzadgminy,a,38009,mpzp-wsi-truskaw-i-truskaw-helenowek-etap-iii-zmiany-jednostkowe.html