30 LAT EURES – Godna praca w całej Europie

Z okazji 30-lecia EURES została przygotowana specjalna kampania informacyjna w kraju i za granicą.
Celem kampanii jest:

• promowanie usług i korzyści oferowanych przez EURES jako jedno z kluczowych narzędzi rekrutacji pracowników na obszarze całej Europy,
• współpraca z młodymi ludźmi i studentami w celu pokazania im jaką rolę EURES może odegrać w ich przypadku,
• pokazanie dotychczasowych działań i sukcesów,
• promowanie usług sieci EURES jako środka wspierającego bezpieczną mobilność, 
• wzmocnienie przekazu jak EURES działa w obszarze łagodzenia problemów związanych z niedoborami i nadwyżkami pracowników,
• promocja usług on-line (portal EURES i Europejskie Dni Pracy Online) w atrakcyjny sposób.

W związku z trwającą kampanią Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego, włączając się w inicjatywę, będzie organizował spotkania informacyjne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, pracodawców, a także osób kończących naukę i wkraczających na rynek pracy.

Informacje na temat zbliżających się wydarzeń będą zamieszczane na stronie oraz Facebooku Urzędu. 
Zapraszamy do śledzenia stron i aktywnego udziału w kampanii.

#EURESjobs - #EURES30 
Adresy stron internetowych:

https://ozarowmazowiecki.praca.gov.pl/

https://eures.europa.eu/

https://eures.praca.gov.pl/

https://www.facebook.com/EURESjobs

Twitter - https://twitter.com/EURESJob
LinkedIn - https://www.linkedin.com/company/eures/
Instagram - https://www.instagram.com/euresjobs
YouTube - https://www.youtube.com/user/euresjob