Zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych uczących się języka niemieckiego do udziału w szkolnym konkursie pt. „TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W NIEMCZECH”. Regulamin zawierający szczegóły konkursu zostanie umieszczony na Teams w zespołach grup uczących się języka niemieckiego.

Zapraszamy do udziału!

Jowita Grześlak