Serdecznie zapraszamy uczniów naszej Szkoły do udziału w V Warszawskim Konkursie Matematycznym - Matematyka z X-em. Konkurs został objęty patronatem MKO oraz zgłoszony do wykazu konkursów punktowanych.

Pierwszy etap zgodnie z regulaminem odbędzie się 11 stycznia 2024 r. (eliminacje szkolne - odbywają się w macierzystych placówkach)Do II etapu przechodzi maksymalnie 4 uczniów z naszej szkoły. Uczniowie mogą zgłosić chęć udziału w konkursie u swojego nauczyciela matematyki do 5 stycznia 2024 r. (piątek). Zgodę na udział dziecka w konkursie Rodzic przesyła przez dziennik elektroniczny do właściwego nauczyciela matematyki.  Bardzo proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz zakresem tematycznym konkursu. 

Magdalena Pikuła