Kuratorium Oświaty w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym.

Warunkiem przystąpienia do szkolnego etapu konkursu jest dostarczenie do Pani Aliny Rajcy-Goliszek pisemnej zgody rodzica. Pierwszy etap konkursu zaplanowany jest na 8 grudnia 2023 r.

W Regulaminie konkursu, znajduje się załącznik 6 - oświadczenie Rodzica oraz obowiązek informacyjny.