Projekt BAKCYL skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VI-VIII). Celem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości. Projekt jest częścią jednego z największych programów pozaformalnej edukacji finansowej w Europie – „Bankowcy dla Edukacji”.

Finanse osobiste, bankowość, oszczędzanie – to zagadnienia, których znajomość pozwala efektywnie i bezpiecznie funkcjonować w nowoczesnym społeczeństwie. Nieodłącznie towarzysząca nam cyfrowa rzeczywistość wymaga stałego podnoszenia wiedzy i umiejętności w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Spotkania online z praktykami to inicjatywa, w ramach której młodzież na lekcji informatyki ma możliwość bezpośredniego spotkania z pracownikiem instytucji finansowej – przedstawicielem kadry zarządczej banku. Tematyka spotkań dotyczy Bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz Co mają ze sobą wspólnego Sok pomarańczowy i dezinformacja.?

Lidia Kośmińska

Galeria zdjęć