Aktywność to podstawa zdrowego umysłu, którą  nasi uczniowie klasy 4B (Chruścielewski Paweł, Kirkiewicz Jakub, Nowaczek Iga, Rogala Henryk, Sienkiewicz Jan) klasy 5B (Ćwikowski Antoni, Ćwikowski Ignacy, Profus – Burzec Stanisław, Stettner Leon) oraz klasa 6D(Liliana Jabłońska, Mikołaj Kędzierski, Antoni Krzemiński, Krzysztof Legawiec, Zofia Węgrowska), pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego,  mogli realizować 28 września w formie przygody podczas „Szkoły Pełnej Aktywności”.

To już druga edycja gry dla uczniów z klas IV, V i VI obfitująca w konkurencje szybkościowe, sprawnościowe, umysłowe czy też zagadkowe.  Szkoła Pełna Aktywności to inicjatywa mająca na celu popularyzację aktywności fizycznej i umysłowej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki tej grze uczniowie mogli spędzić aktywny dzień w nowym roku szkolnym na świeżym powietrzu.

We wspólnej zabawie wzięło udział 28 zespołów z Warszawy i okolic. Uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze radzili sobie ze wszystkimi konkurencjami, co przełożyło się na wyniki zbliżone do zwycięzców.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy znakomitej postawy!

Zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego

Galeria zdjęć