W bieżącym roku szkolnym MSCDN jest organizatorem siedmiu konkursów przedmiotowych: polonistycznego, biologicznego, chemicznego, fizycznego, geograficznego, historycznego i matematycznego.

Organizatorem konkursów językowych jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty, a konkursu informatycznego OEIiZK (konkurs - Logia).

Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z programami merytorycznymi konkursów, organizowanych przez MSCDN.

https://konkursy.mscdn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=449&Itemid=470

Harmonogramy konkursów organizowanych przez MSCDN i OEIiZK, zgody na udział w konkursach dla Rodzica oraz Regulaminy zostały umieszczone w poniższych załącznikach.

Porgramy merytoryczne konkursów językowych oraz harmonogramy nie zostały jeszcze opublikowane na stronie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.

Nauczyciele odpowiedzialni w Szkole Podstawowej w Izabelinie za koordynowanie konkursów kuratoryjnych:

język polski – Alina Rajca-Goliszek

fizyka - Anna Kandziora

chemia – Paulina Tutkaj

historia – Grzegorz Psuja

matematyka – Magdalena Pikuła

geografia – Bartłomiej Kornatowski

biologia – Iwona Zaleska-Rolewicz

informatyka - Beata Wieczorek

język hiszpański – Elżbieta Janikowska

język niemiecki – Jowita Grześlak

język angielski – Beata Trawczyńska

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt z wyznaczonymi nauczycielami.