Informujemy, że na stronie szkoły dostępny jest plan lekcji na rok szkolny 2023/2024.

Na nowej stronie szkoły plan został umieszczony w zakładce "Dla uczniów".

Prosimy o niekorzystanie z dziennika elektronicznego, wychowawcy aktualizują dane. Dziennik będzie dostępny dla rodziców i uczniów od 4 września 2023 r.