Informujemy, że zajęcia z wychowania do życia w rodzinie rozpoczynają się od 11 września 2023 r. Zajęcia te nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej. Są obowiązkowe dla ucznia, chyba że rodzice zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału dziecka w zajęciach (stosowny druk znajduje się w zakładce "dla rodziców - druki i formularze").

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów, na którym nauczyciel wychowania do życia w rodzinie przedstawi cele i treści realizowanego programu oraz środki dydaktyczne odbędzie się 6 września 2023 r. o godz. 17.00 – klasy 4 i o godz. 18.00 – klasy 5-8. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku szkoły przy ul. 3 Maja 49.  Prosimy zainteresowanych rodziców o wcześniejsze zapisywanie się na zebranie w sekretariacie szkoły, tel. 22 752 68 60, 22 722 60 22.

Harmonogram organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie w roku szkolnym 2023/2024

I semestr

II semestr

4a; 4c; 5a+5b; 6a+6b+6c+6d+6e; 7a+7b+7c+7d

4b; 4d; 5c+5d+5e; 8a+8b+8c