Poszukujemy pracownika na Pomoc kuchenną

Prześlij swój życiorys (CV) do dnia 19.07.2024 r. na adres: stolowka@izabelin.pl lub złóż osobiście w siedzibie:

Gminna Stołówka w Izabelinie
ul. Szkolna 2A, Hornówek
05-080 Izabelin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków (mycie, obieranie, czyszczenie).
 2. Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców
 3. Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki oraz pomoc w porcjowaniu i wydawaniu
 4. Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych.
 5. Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach.
 6. Zabezpieczenie warzyw i owoców przed zepsuciem oraz oszczędne gospodarowanie nimi.
 7. Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni.
 8. Utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych.
 9. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP,HAACP,POPOŻ
 10. Mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego.
 11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy placówki.

Oferujemy:

 • miejsce pracy – teren Gminy Izabelin (placówki oświatowe),
 • wymiar czasu pracy – pełen etat,
 • praca od poniedziałku do piątku (8 godzin),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • stanowisko pracy na parterze budynku,
 • praca w miłej i serdecznej atmosferze

Więcej informacji na stronie: BIP Gminnej Stołówki w Izabelinie