Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Przewodnicząca - Paulina Chmielewska (Zajączki)

  2. Skarbnik - Kinga Lejbrandt (Żabki) – osoba do kontaktu w przypadku wszelkich pytań związanych z płatnościami

  3. Sekretarz - Anna Paszkiewicz-Rek (Motylki)

 

Przedstawiciele Rady Rodziców w poszczególnych grupach w roku szkolnym 2023/2024:

  1. Biedronki – Sandra Sekuła-Barańska, Justyna Połczyńska-Janicka, Natalia Paśniewska

  2. Pszczółki – Karina Grondys, Patrycja Więckowska, Robert Roesler

  3. Motylki – Agnieszka Rydzewska, Anna Paszkiewicz-Rek, Katarzyna Wrońska

  4. Żabki –Patrycja Więckowska, Hanna Janicka, Kinga Lejbrandt

  5. Jeżyki – Hanna Leśko, Marta Studzińska, Marta Skarżyńska

  6. Sowy – Weronika Lasota, Sandra Sekuła-Barańska, Magdalena Tarczałowska

  7. Zajączki – Paulina Chmielewska, Robert Tatarek, Monika Matracka