Numer konta, na który należy wnosić opłaty:

PKO BP SA II/O WARSZAWA

03 1020 1026 0000 1402 0180 4590