Początki powstania przedszkola w Laskach sięgają czasów międzywojennych, kiedy zaczęto w Polsce organizować sezonowo półkolonie letnie dla dzieci . W okresie okupacji, gdy szerzyło się wiele chorób zakaźnych, a ludności dokuczał głód z inicjatywy ks. Stefana Wyszyńskiego (który często pomieszkiwał w Laskach) zorganizowano ochronkę. Jej celem było dożywianie dzieci oraz działalność profilaktyczna, zapobiegająca szerzeniu się chorób zakaźnych. Ochronka, z braku własnego lokalu, korzystała z pomieszczeń wynajmowanych od miejscowej ludności. W tym okresie pieczę nad ochronką sprawowała Rada Główna Opiekuńcza.

Po II Wojnie Światowej pierwszą jednostką organizacyjną była półkolonia założona w prywatnym domu, a następnie w budynku świetlicy wiejskiej. Opiekę nad nową jednooddziałową placówką sprawowało państwo. W latach pięćdziesiątych placówkę zamieniono na Państwowe Przedszkole i przeniesiono do prywatnego budynku  przy ul 3 Maja, gdzie zapewniono dzieciom opiekę i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, aż do lat siedemdziesiątych. W roku 1977 spłonął drewniany budynek przedszkola i z tego powodu przedszkolaki wraz z personelem znów musiały korzystać z różnych lokali prywatnych. Kres tej wędrówce położyła Rada i naczelnik Gminy Stare Babice oraz zaangażowany w tę sprawę ówczesny Sołtys wsi Laski. Wykupiono teren prywatny przy ulicy 3-Maja (warto tu wspomnieć, że na placu tym rósł rozłożysty dąb). Urząd Gminny z własnych funduszy wybudował 3-oddziałowy budynek przedszkolny. Budowa tego obiektu trwała 7 lat. W budynku oprócz przedszkola znalazły się mieszkania lokatorskie.


Wraz z rozwojem przedszkola zmieniał się również nasz ogródek. Początkowo podwórko przedszkolne było dosyć małe. Od strony południowej przylegała do niego opuszczona działka, na której okoliczni mieszkańcy zrobili sobie wysypisko śmieci, co utrudniało przedszkolakom korzystanie z podwórka. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku postanowiono zwrócić się do gminy w tej sprawie. Kiedy okazało się, że zaśmiecona działka nie ma właściciela, nasza gmina postanowiła ten grunt dołączyć do istniejącego terenu przedszkola. Personel wraz z rodzicami uporządkowali „śmietnisko” i dzięki temu dzieci zyskały atrakcyjny zalesiony pagórek. Przy tych  wszystkich poczynaniach towarzyszył nam piękny dąb, który przez lata stale wzrastał. W miarę upływu czasu na terenie ogródka pojawiało się coraz to więcej terenowych zabawek i sprzętu przeznaczonego dla dzieci. 


 W 1995 roku wprowadzono nowy podział administracyjny, wskutek czego powstała  nasza Gmina Izabelin. Rozpoczął się wtedy intensywny rozwój budownictwa jednorodzinnego, a co za tym idzie duży przypływ nowych mieszkańców. Powstała więc potrzeba rozbudowy przedszkola. W 2002r. władze Gminy Izabelin  podjęły decyzję o zmodernizowaniu budynku i przejęciu w całości pomieszczeń zajmowanych przez lokatorów na potrzeby przedszkola. Po generalnym remoncie i modernizacji  powstała pięciooddziałowa placówka oświatowa. Już wtedy zaowocował pomysł, aby podkreślić znaczenie pięknego dębu i nasze przedszkole nazwać  „ Akademią Pod Dębowym Liściem”. 25 marca 2009 roku Gminnemu Przedszkolu w Laskach Uchwałą Rady Gminy została oficjalnie nadana nazwa AKADEMIA POD DĘBOWYM LIŚCIEM.

Ustawiczny rozwój naszej gminy, a także coraz to większa świadomość mieszkańców o znaczeniu wczesnej edukacji dla rozwoju dziecka spowodowały, że ponownie powstała potrzeba stworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków. W roku szkolnym 2009/10 trwała rozbudowa oraz modernizacja naszego przedszkola. Dobudowano przeszklony łącznik i nowe skrzydło. Przedszkole zyskało nowoczesny wygląd z przestronnymi pomieszczeniami. 

W maju 2017 roku w związku z potrzebą posiadania sali gimnastycznej, nastąpiła kolejna rozbudowa przedszkola. W dobudowanej części budynku powstała okazała Aula, która na co dzień służy naszym przedszkolakom jako sala gimnastyczna oraz miejsce przedstawień i spotkań. W ramach współpracy z Sołectwem Laski, nowe pomieszczenie wykorzystywane jest również jako miejsce różnych ciekawych inicjatyw dla społeczności Gminy Izabelin.  

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dendrologicznej w maju 2021 r. nasz DĄB został oficjalnie wpisany na listę pomników przyrody. Dla całej naszej społeczności przedszkolnej został również symbolem najbliższego sąsiedztwa, dlatego postanowiliśmy nazwać go STASZEK i co roku świętować przy nim Europejski Dzień Sąsiada.

W chwili obecnej nasze przedszkole posiada 7 oddziałów, do których uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Naszym priorytetem jest zapewnienie miejsca wszystkim dzieciom z terenu Gminy Izabelin.

Galeria zdjęć


Ćwiczące dzieci na placu zabaw, w tle budynek przedszkola - stare zdjęcie
Przedszkole 1
Dawny budynek przedszkola za tujami
Przedszkole 2
Dzieci bawiące się w piaskownicy w tle budynek przedszkola - stare zdjęcie
Przedszkole 3
Plac zabaw z dębem
Przedszkole 4