Poniżej do pobrania sprawozdania z działalności Dziennego Domu Senior+.