DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

KSIĘGOWOŚĆ i KADRY

WYDZIAŁ DS. POMOCY I ASYSTY RODZINNEJ

PRACOWNICY SOCJALNI

 • Marzena Magdziak – rejon służbowy Laski i Mościska
  Główny specjalista pracy socjalnej 
  m.magdziak@izabelin.pl, tel. 22 722 79 95
 • Marlena Ochota – rejon służbowy Sieraków
  Starszy specjalista pracy socjalnej p.o. koordynatora
  m.ochota@izabelin.pl, tel. 22 722 89 45
 • Magdalena Białas – rejon służbowy Hornówek i Izabelin B
  Pracownik socjalny
  m.bialas@izabelin.pl, tel. 22 722 79 95
 • Marzena Dębkowska - rejon służbowy Truskaw i Izabelin C
  Pracownik socjalny
  m.debkowska@izabelin.pl, tel. 22 722 79 95

ASYSTENT RODZINY:

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

PRACOWNICY

 • Renata Sulima
  Specjalista do spraw funduszu alimentacyjnego świadczeń rodzinnych i świadczeń
  wychowawczych
  r.sulima@izabelin.pl, tel. 22 722 89 49
 • Janina Jakóbiak
  Specjalista ds. Świadczeń rodzinnych
  j.jakobiak@izabelin.pl, tel. 22 722 79 95
 • Ewelina Kierner
  Starszy inspektor
  e.kierner@izabelin.pl, tel. 22 722 89 40
 • Wojciech Cianciara
  Inspektor Ochrony Danych
  iod@gops.izabelin.pl
 • Patrycja Bykowska
  Inspektor ds. administracyjno – organizacyjnych
  p.bykowska@gops.izabelin.pl, tel. 22 722 79 95