Aktualności


Jak zostać rodziną wspierającą w Gminie Izabelin

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

2024-02-28, 11:45

Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izabelinie ogłasza konkurs na stanowisko starszego specjalisty ds. kadr i płac.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W GMINIE IZABELIN-edycja 2024 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izabelinie po raz kolejny przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024.

Zmiany od 01.01.2023 r. w zakresie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz informacja o nowym

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2024 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wpierającym która wprowadza zmiany m.in. w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna oraz wprowadza nowy rodzaj świadczenia – świadczenie wspierające.

Przejdź do wszystkich aktualności
Plakat ministerstwa
Plakat ministerstwa AOON
Dofinansowanie ze środków budżetu Państwa - baner informacyjny

Kalendarz wydarzeń