Regulamin wydawania kodów do Legimi

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie

Obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

 

  1. Zgłoszenia po kod wysyłać można tylko na adres mailowy: kody@biblioteka.izabelin.pl. W wiadomości prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz numeru karty bibliotecznej.

  1. Zgłoszenia odbywają się od godziny 8.00 każdego pierwszego roboczego dnia miesiąca. Wcześniejsze zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

  1. Warunkiem otrzymania kodu jest co najmniej jedno wypożyczenie w ciągu poprzedzających trzech miesięcy (książki, audiobooka) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Izabelinie.

  1. Prosimy pamiętać, że jeden kod Legimi można zainstalować na dwóch urządzeniach.

  1. Pierwszeństwo w otrzymaniu kodu mają mieszkańcy gminy Izabelin.

  1. W puli miesięcznych kodów zostawionych jest kilka dla Czytelników, którzy jeszcze nie korzystali z Legimi.

  1. Niezalogowanie się kodem Legimi w ciągu miesiąca powoduje brak możliwości otrzymania kodu przez trzy kolejne miesiące.

  1. Pula miesięcznych kodów jest ograniczona.