W grudniu 2013 r. nastąpiła modernizacja czytelni komputerowej dla użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Izabelinie, zrealizowana ze środków Instytutu Książki w ramach programu „Kraszewski – komputery dla bibliotek 2013”.

Zakup 4 komputerów typu all-in-one z programem biurowym Office i antywirusami dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Komputery stoją w czytelni. Zapraszamy do korzystania w godzinach otwarcia biblioteki.

Kraszewski. Komputery dla bibliotek